Hon får inte resa till ett sådant land

Fråga: Får en kvinna ta av sig sin Niqâb om hon besöker ett land vari det är förbjudet?

Svar: En kvinna får inte resa till ett land som inte låter henne efterleva islamisk moral. Men om hon redan skulle befinna sig i ett sådant land och inte förmår efterleva islamisk etikett och moral, så är hon ursäktad då hon tvingas till något motvilligt.