Hon får inte dölja sin månadsperiod

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

”Och det är inte tillåtet för dem – om de tror på Allâh och den Yttersta dagen – att dölja vad Allâh har skapat i deras sköten.”1

Det vill säga månadscykeln. En annan teori är graviditeten. En tredje teori är bådadera.

Anledningen bakom förbudet är att handlingen medför att maken besväras och fråntas sina rättigheter. För om hon lögnaktigt säger att hon har fått sin månadscykel, fråntas han sin rätt att ta tillbaka henne. Och om hon lögnaktigt säger att hon inte har fått sin månadscykel, måste han fortsätta försörja henne, vilket besvärar honom.

Detsamma gäller graviditeten. Måhända undanhåller hon den från honom så att han inte kan ta tillbaka henne. Kanske hävdar hon att hon är gravid bara för att bibehålla sin försörjning. Det och liknande motiv fordrar att maken besväras.

إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

”… om de tror på Allâh och den Yttersta dagen…”

Det är ett allvarligt hot mot kvinnorna som döljer det som finns i deras sköten. Versen bevisar att den som gör det förtjänar inte att kallas för ”troende”.

12:228