Hon bestämmer

al-Fadhl sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om Ibn Shubrumahs rapportering från ash-Sha´bî. En man kom till ash-Sha´bî och sade till honom att han hade avlagt en ed att skilja sig från sin hustru. Då sade ash-Sha´bî till honom: ”Uppfyll din ed.” Jag frågade Abû ´Abdillâh: ”Har du den åsikten?” Han svarade: ”Nej, vid Allâh.”

al-Fadhl sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga när Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân kom på tal: ”Jag svär vid Allâh att vi inte har upplevt någon som honom.”

al-Fadhl sade:

”Jag hörde honom bli frågad om mannen som låter hustrun avgöra ifall de skall skiljas eller inte. Han svarade: ”I den här frågan följer jag ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Hon bestämmer.”1

1´Abdur-Razzâq (11902) och Ibn Abî Shaybah (5/65). Autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Zâd-ul-Ma´âd” (5/413), svag enligt Ibn Hadjar i ”ad-Dirâyah” (2/71).