Hon är skild om maken talar med en kättare

al-Hasan bin as-Sabbâh sade:

Det sades till Ahmad bin Hanbal: ”Sadjdjâdah blev frågad om en man som sade till sin fru att hon är skild tre gånger gillt om han talar med en kättare. Efter det talade han med en man som ansåg att Qur’ânen är skapad. Då sade Sadjdjâdah: ”Hans fru är därmed skild.” Ahmad sade: ”Det är inte långsökt.”

´Alî bin Fayrûz sade:

Jag frågade Sadjdjâdah om en man som svär på att hans fru är skild om han talar med en hädare. Därefter talar han med en person som anser att Qur’ânen är skapad. Sadjdjâdah sade: ”Hans fru är därmed skild.”

´Abdur-Rahmân bin Yahyâ bin Khâqân sade:

Jag frågade Ahmad bin Hanbal om Sadjdjâdah varvid han svarade: ”Han är Sunnî. Jag vet bara gott om honom.”

Han tillhörde sin tids bästa och mest pålitliga lärde.