Högst hundra upprepningar

Måhända säger någon att det är svårt att tillämpa Sunnah och hålla erinrans räkning på fingrarna om antalet är högt. Den problematiken uppstår dock på grund av en annan innovation; begränsad erinran vid ett högt antal upprepningar. Alltså annulleras den ena innovationen av den andra, nämligen radbandet. Ty mig veterligen är hundra upprepningar det högsta antalet som har autentiserats i Sunnah. För den vane är det enkelt att räkna hundra gånger på fingrarna.

Beträffande hadîthen:

Den som dagligen säger tvåhundra gånger:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير

”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han. Han har makt och pris och Han är kapabel till allt…”

så åsyftar den hundra gånger på morgonen och hundra gånger på kvällen, vilket konkretiseras i andra bekräftade formuleringar. Det har jag klarlagt i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (2762).