Högläsning under frivilliga böner

Fråga: Är det tillåtet att läsa högläsning under frivilliga böner?

Svar: På dagen, nej. Då läser man tyst. På natten går dock bra.