Högläsning pga. tvångstankar

Fråga: På dagen är det föreskrivet att bönerna läses tyst. Får mannen som lider av tvångstankar läsa dem högt?

Svar: Nej. Det går emot Sunnah.