Högläsning i Fadjr

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/264)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

105 – Högläsning i Fadjr. Umm Salamah sade:

“Jag varvade bakom människorna medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad och läste “at-Tûr”.”

Detta utspelades i samband med deras återkomst från Avskedsvallfärden. Umm Salamah berättade för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon var sjuk för att slippa varva Avskedsvarvningen, varpå han befallde henne att varva bakom människorna ridande. Medan hon gjorde det, hörde hon profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa “at-Tûr”. Det bevisar att Fadjr ska läsas högt. Det bevisar också att suran “at-Tûr” läses såväl i Fadjr som i Maghrib.