Högklackade skor på bröllop och med maken

Publicerad: 2010-11-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (814)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att vara sminkad och ha på sig högklackade skor på bröllop?

Svar: Om hon är med sin man, får hon göra vad hon vill så länge inte barnen är närvarande.

Fråga: Men detta är på ett bröllop.

Svar: Nej.