Högerstrumpan innan vänsterfoten

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Vad är domen för att ta på sig högerstrumpan innan vänsterfoten tvås?

Svar: Han ska inte bestryka dem förrän han tar på sig båda strumporna i ett rent tillstånd. När al-Mughîrah bin Shu´bah (radhiya Allâhu ´anh) gick ned för att ta av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läderstrumpor i samband med hans tvagning sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Låt dem vara. Jag tog på dem i ett rent tillstånd” och strök ovanpå dem[1].

Fötterna är inte rena förrän han tvår bådadera och sedan tar på sig strumpor.

[1] al-Bukhârî och Muslim.