Högersidan först

al-Bukhârî sade:

168 – Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Ash´ath bin Sulaym underrättade mig: Jag hörde min fader berätta från Masrûq, från ´Â’ishah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att börja med högersidan när han tog på sig sandalerna, ordnade håret, renade sig och allting annat han gjorde.”

När han tog på sig sandalerna, det vill säga att han tog på sig den högra sandalen först och tog av sig den vänstra sandalen först.

Detsamma gjorde han när han ordnade sitt hår i form av att kamma det och olja det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade långt hår och tog hand om det. Dock säger de lärda att håret skall fixas varannan dag. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att det fixas dagligen1. Fixa inte ditt hår varje dag, fixa det varannan dag. Detta för att personen inte skall distraheras av dessa frågor från något som är viktigare än så.

1Ahmad (4/86), Abû Dâwûd (4159), an-Nasâ’î (5055) och at-Tirmidhî (1756) som sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”