Hög röst eller vacker röst?

Fråga: Vad är det man tar till hänsyn när en böneutropare skall väljas; är det hans höga röst eller hans vackra röst?

Svar: Båda två; hans höga röst och hans vackra röst. Vad finns det för nytta av en vacker röst om människor inte hör honom? Hög röst är alltså viktigare än vacker röst.