Hög läsning på dagen och tyst läsning på natten

Fråga: Vad är domen för att avsiktligt läsa högt under de tysta bönerna?

Svar: Det är tillåtet. Det är Sunnah att läsa högt på natten och det är Sunnah att läsa tyst på dagen. Skulle man göra tvärtom är det tillåtet.