Hög Dhikr efter bönen

Fråga: Är det Sunnah att läsa Dhikr högt efter den obligatoriska bönen?

Svar: Det är föreskrivet att läsa Dhikr högt efter bönen. Hög Dhikr kännetecknade avslutad bön på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det skall dock inte ske kollektivt. Var och en får läsa Dhikr på egen hand. Kollektiv Dhikr är en innovation.