Hög “Âmîn” i bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/256)

357 – Jag frågade min fader om frasen ”Âmîn”. Han svarade:

Imamen ska göra sig hörbar så att de som står bakom honom kan höra honom.”

358 – Jag frågade min fader om högläsning av frasen ”Âmîn”. Han svarade:

Efter att imamen har läst klart al-Fâtihah, ska både han och de bedjande bakom honom säga ”Âmîn” högt.”