Hjärtsjuk medicineras vart sjätte timme

Fråga: En hjärtsjuk man måste medicineras vart sjätte eller åttonde timme för sitt knappt fungerande hjärta. Får han låta bli att fasta?

Svar: Ja, det får han göra. Istället skall han föda dagligen en fattig person. Antingen förser han varje fattig med ¼ Sâ´1 ris – och om han lägger dit kött så är det bara bra – eller också bjuder han dem på kvällsmat mot slutet av månaden eller lunch dagen därpå. Bådadera är tillåtna.

1´Allâmah Sâlih al-Fawzân sade:

”En halv Sâ´ motsvarar 1½ kg.” (al-Muntaqâ (5/119)