Hjärtats roll i åkallan och erinran

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 400

Åkallan måste vara sammanbunden med hopp. Det är högst osannolikt att åkalla Allâh som en robott och med ett försumligt och frånvarande hjärta och bli bönhörd. Sådant är dock inte fallet med personen som prisar Allâh med ett försumligt hjärta; denne belönas för sin erinran, dock inte lika mycket som om han hade prisat Honom med sitt hjärta och sin tunga.