Hjärtats renhet beror på Allâhs vilja

´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om våra hjärtan hade varit rena skulle de aldrig fått nog av Allâhs tal.”

I och med att det rena hjärtat består av ett fullkomligt liv och ljus och ett fullkomligt avståndstagande från smuts och vidrigheter får det inte nog av Qur’ânen. Det kan endast få näring från dess sanning och det kan endast botas av dess botemedel. Sådant är inte fallet med ett hjärta som Allâh inte vill rena. Det fodras endast av föda som passar det, beroende på dess orenhet. Det orena hjärtat är som den sjuka kroppen som inte mår bra av att äta det som den friske mår bra av.

Versen:

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

”Dessa [människors] hjärtan vill Allâh inte rena.”1

bevisar att hjärtats renhet beror på Allâhs vilja och att när Han (subhânah) inte ville rena hjärtan hos dem som har falska åsikter och förvränger sanningen, så har de inte fått dem renade. Det är inte korrekt att säga att den viljan är religiös som är förknippad med Allâhs befallning och kärlek. Faktum är att Allâh ville det för dem ur en befallnings och kärleks perspektiv, men inte ur ett universellt perspektiv. Så från en kärlekens och befallningens perspektiv ville Han att de renas, men Han ville inte att det skulle ske utav en vishet vars avsaknad är värre än avsaknaden av deras rena hjärtan.

15:41