Hjärtat som symboliserar kärleken

Fråga: En person hittade en nyckelknippa som bland annat bestod av ett hjärta som symboliserar kärlek. I det står det ”Jag ”hjärta” sändebudet”, det vill säga ”Jag älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)”. På baksidan står det ”O min älskade, O Allâhs sändebud!”. Ett annat smycke var runt och skall hänga runt halsen. Samma sak stod på det. Likaså har vissa kvinnor börjat klä sig i klänningar som har samma skrift ovanför det vänstra bröstet.

Svar: En sådan praxis och skrift på kläder, smycken och liknande var inte känd hos Salaf som är den bästa generationen och som hyste större högaktning och kärlek gentemot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än de senare generationerna. Likaså är det en liknelse av syndarna som använder sig av liknande symboler för att visa sin förbjudna kärlek och förälskelse till andra. De går helhjärtat in i det utan att bry sig om vad den rena föreskriften har att säga. Därtill är det underförstått från symbolen att kärleken till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är som kärleken till alla andra skapelser. Det är ett stort fel. Kärleken till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en föreskriven plikt. Tron kan inte fullbordas utan den. Kärleken till andra skapelser kan antingen vara föreskriven eller också förbjuden. Utmed detta är det inte tillåtet att köpa, sälja eller använda liknande symboler.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdullâh al-Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd