Hjärtans läkare

Fråga: Vissa människor säger att Ibn-ul-Qayyim är hjärtans läkare för att han talar så mycket om det ämnet i sina böcker.

Svar: Det är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är hjärtans läkare. Ibn-ul-Qayyim klargjorde sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medicin. Han är inte hjärtans läkare. Det är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är hjärtans läkare.