Hjärtan hårda som diamant

Sakarja 7:8

www.bibeln.se/las/2k/sak

https://www.bible.com/bible/1223/ZEC.7.SFB15

8Åter kom Herrens ord till Sakarja:

9Så har Herren Sebaot sagt: ”Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! 10Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra.” 11Men de vägrade att lyssna. Sturskt vände de ryggen till och gjorde sig döva. 12Ja, de gjorde sina hjärtan hårda som diamant för att slippa höra den lag och de ord som Herren Sebaot hade sänt med sin ande genom de tidigare profeterna. Då drabbades de av Herren Sebaots mäktiga vrede. 13De ville inte höra då han ropade, och därför sade han: ”Då vill inte heller jag höra när de ropar. 14Jag låter dem virvla med vinden, bort till folk som de inte känner.” Landet lades öde bakom dem, ingen färdades där. Så gjorde de det ljuvliga landet till en ödemark.