Hjälpsam make

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/114)

al-Bukhârî sade:

676 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Hakam berättade för oss, från Ibrâhîm, från al-Aswad: Jag frågade ´Â’ishah om vad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra hemma. Hon svarade: ”Han brukade hjälpa sin familj. När bönen hade utropats gick han till bön.”

Hadîthen bevisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ödmjukhet då han brukade hjälpa sin familj med hushållsarbetet som tvättning, städning och annat. Inte nog med att sådant hör till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning, det medför även starkare kärlek makarna emellan. Om kvinnan känner att maken hjälper henne med hushållet och står på hennes sida, älskar hon honom tvivelsutan mer. Ty vanligtvis brukar män se ned på sådant.

Hadîthen bevisar också att hushållsarbete häver inte samlingsbönens plikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade hushållsarbetet för att be. Men om maten har serverats, äter man först och ber sen.