Hjälper giftermål studierna?

Fråga: Hjälper giftermål studierna?

Svar: Människor varierar. Den som behöver gifta sig och fruktar för sig själv och inte klarar av att studera utan att vara gift, måste gifta sig om han kan. Giftermålet kommer att bistå med studier och stabilitet.

Och om han inte fruktar för sig själv och har en tillräckligt stark tro och religion behöver han inte gifta sig. I så fall får han lägga ned all tid på studier.