Hjälparna är underkläder

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

Sharh Sunan Ibn Mâdjah (10/12)

Ibn Mâdjah (rahimahullâh) sade:

Hjälparnas dygd

163 – ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm berättade för oss: Ibn Abî Fudayk berättade för oss, från ´Abdul-Muhaymin bin ´Abbâs bin Sahl bin Sa´d, från sin fader, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hjälparna är underkläder och alla andra är ytterkläder. Om alla människor valde en dal, eller en bergsspringa, och Hjälparna en annan dal, skulle jag valt Hjälparnas dal. Om det inte hade varit för utvandringen skulle jag varit en av Hjälparna.”1

Att Hjälparna är underkläder betyder att de var närmast och mest kroppsnära honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ty de var hans närmsta krets.

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (163).