Hjälp till dyrkan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/144)

Hadîthen bevisar att det är tillåtet för den sjuke att be om hjälp till dyrkan. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog hjälp av ´Alî och al-´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) för att sätta honom i moskén. Måhända säger någon att de hjälpte honom självmant, men tillsynes var det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som bad dem om hjälp eftersom han sade: ”Sätt ned mig.”1 Visserligen stämmer det att deras närvaro kan ha varit utan sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vädjan, men trots det sade när de kom fram: ”Sätt ned mig.” Det bevisar att sjuklingen får ta hjälp av andra till dyrkan. I detta fall finns det ingen skillnad mellan bön och tvagning, inte heller mellan direkt hjälp och indirekt. Indirekt hjälp är att du ber om vatten till tvagning. Direkt hjälp är att exempelvis en delvis förlamad person ber någon annan tvätta hans ena hand. Det är tillåtet. Dessutom är det tillåtet att be någon resa en upp i bönen. Låt säga att en person ska be och säger till sina barn eller vänner: ”Jag ska be nu. Hjälp mig upp när det är dags att för det.” Är detta tillåtet eller inte? Det är tillåtet, ty hadîthen bevisar bistånd från andra till dyrkan.

1al-Bukhârî (689).