Hjälp inte personen som tar räntelån

Fråga: En person har tagit ett räntelån för att köpa ett hus. Får jag låna honom pengar så att han betalar av sin skuld med tanke på att han inte anser det vara förbjudet att ta räntelån för att köpa hus?

Svar: Hjälp inte honom med förbud:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

Men om han köper ett hus med räntepengar och sedan ångrar sig inför Allâh och klarar inte av att betala lånet som han måste betala, så får du hjälpa honom. Ty han har ångrat sig inför Allâh och blivit medveten om sin synd. Dock är det inte tillåtet att hjälpa honom om han inte tycker att det är fel att handla med ränta.

15:2