Hjälp från hedningar är inte kärlek

Fråga: Det finns studenter i dag som säger att bön om hjälp av avgudadyrkarna är kärlek till dem och att det är otro eftersom bön om hjälp av den otrogne är otro. Är den här frågan en Idjtihâd-fråga eller en fråga som kärlek och hat baseras på?

Svar: Det talet härrör från en okunnig person. Han vet inte vad han säger. Det är inte kärlek att be dem om hjälp vid behov och nöd. Det är en affär med dem liksom att vi köper vapen, varor och produkter från dem. Det handlar om utbytta tjänster. Det är inte kärlek. Vi tar hjälp av dem även om vi inte älskar dem. Vi gör det endast utav nödfall. De själva tjänar på det. De tar betalt från oss. De hjälper inte oss gratis. De tar betalt från oss. Detta ärl affärer och inte kärlek.

Muslimen är skyldig att frukta Allâh och inte tala och ge utslag utan kunskap. Han skall inte opponera sig de lärde. Detta är ingen Idjtihâd-fråga. Frågan är baserad på bevis. Så länge det finns bevis i frågan så är den uttrycklig. Det är ingen Idjtihâd-fråga som bara handlar om att komma fram till en slutsats. Det är som sagt en åsikt med bevis.

Men som jag sade är den okunnige skyldig att tiga och framför allt i dessa viktiga frågor. Han skall inte gå in i dem med gissningar eller okunnighet och göra Takfîr. Denne gör Takfîr och skydd sökes hos Allâh. Det återvänder bara till honom. Det är hans tillstånd som är kritiskt. Det är alltså inte tillåtet för en människa att gissa sig fram i dessa frågor, tala om Allâh utan kunskap och anklaga de lärda.