Hizbiyyûns och Sûfiyyahs gemensamma nämnare

Fråga: Är namnet ‘islamiska visor’ (الأناشيد الإسلامية) korrekt eller tillhör de förbjuden sång?

Svar: Det är fel att kalla dem för ‘islamiska’. Det stämmer inte. De är inte islamiska visor. Säg bara ‘visor’. Säg inte att de är islamiska. De gäller hos Sûfiyyah. Det är de som dyrkar Allâh (´azza wa djall) med visor. Det är Sûfiyyah som anser att sång är dyrkan. Det är förbjudet, falskt. Det är falskt och otillåtet. Men visor som är…

Likaså används de av Hizbiyyûn. Hizbiyyûn använder sig av visor för att rekrytera folk.

De som följer sanningen använder sig inte av visor. De använder sig inte av visor för religiösa ändamål, till skillnad från Sûfiyyah.