Hizbiyyûns invändning mot Salafiyyahs kallare: Var är era anhängare?

När jag var i Damaskus och diskuterade med vissa Hizbiyyûn som al-Ikhwân al-Muslimûn och Hizb-ut-Tahrîr, brukade de säga till mig:

”Vad gör du egentligen? Det finns ingen grupp människor kring dig. Det finns inga ungdomar kring dig. Du läser bara gamla böcker.”

Jag sade iskallt till dem att jag är Qur’ân-skolelärare. Vad gör en Qur’ân-skolelärare? Han lär barnen Qur’ânen. Jag gör den plikten. Vad vill ni att jag gör? Jag kan inte göra mer än så. Vill ni att jag lämnar den handlingen och istället börjar leva mållöst? Eller skall jag fortsätta med mitt arbete? De var tysta och sade inget. Jag skall alltså fortsätta med mitt arbete. Som ni alla vet har det här arbetet gett frukt i den islamiska världen och lov och pris tillkommer Allâh.