Hizbiyyûns hyckleri med makthavarna

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî

Irshâd-us-Sârî, sid. 216

Angående dagens Hizbiyyûn, förrättar de både fredagsbönen och samlingsbönen bakom ledaren. De fjäskar för honom i hans närvaro. Faktum är att de fjäskar mer än lekmännen. När de då vänder dem ryggen, talar de om ledarna och de lärda på ett annat sätt. Detta är rent hyckleri.

Dagens Hizbiyyûn består av olika typer. De politiskt inriktade förbjuder inte bönen bakom ledaren. Däremot har de två ansikten och två tungor.