Hizbiyyûns argument med profeten Yûsuf för att gå med i parlament

Till den här typen av metodik tryckte de lokala tidningarna (jag tror det var Shaykh ´Umar al-Ashqar som skrev) hur de argumenterar med berättelsen om Yûsuf (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att det skall vara tillåtet att vara minister hos en ledare som inte styr med Allâhs lag. Dessa människor försöker hitta argument på alla möjliga sätt och vis. När de får för sig något och tanken sätter sig i deras själar, så vill de hitta bevis som stödjer tanken. Men det enda de klarar av att göra är att opponera sig uttryckliga bevis. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

”Och vars uppgift det är att vaka över det.”1

Allâh säger att den ädla Qur’ânen vakar över de tidigare skrifterna. Det har rapporterats autentiskt hur sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg ett utdrag i ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) hand. När han frågade honom om det sade han att det var ett utdrag ur Tora. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”al-Khattâbs son! Tvivlar ni liksom judarna och de kristna tvivlade? Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är; om Mûsâ hade levt idag hade han endast fått följa mig.”

Dessa människor nöjer sig inte med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift som råder över alla andra föreskrifter. När de inte kunde inte hitta något i föreskriften som stödjer deras avvikelse vände de sig till Mûsâs och Yûsufs (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) föreskrifter.

En annan katastrof är att de jämför sig själva med felfria profeter. Det är ett annat problem. Det finns två problem i frågan. De grundar sig på fundament som inte är föreskrivna och de jämför sig själva med de felfria profeterna. Om det ändå bara var en katastrof. Det finns två katastrofer och kanske till och med fler bakom kulisserna.

15:48