Hizbiyyûn utnyttjar Salafiyyah för världsliga ändamål

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Det handlar om Salafiyyah i Kuwait. Jag skulle vilja klargöra vad jag har hört och sett.

Imâm al-Albânî: När var ni där?

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Jag var i USA och medverkade vid en konferens som hölls av QSS. Jag medverkade vid den förra konferensen och såg att det verkar som att Shaykh ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq och några bröder i Kuwait håller i den här inriktningen. Under konferensen märkte jag hur de presenterar Salafiyyah i form av ett sektväsen och att det är en symbol som konfronterar al-Ikhwâns symbol. De presenterar det alltså inte i form av en fullkomlig metodik vars syfte är att övertyga andra oavsett om det är en Ikhwânî, Tablîghî eller någon annan som skall övertygas av den. Om denna inriktning fortsätter, så kommer kallet att omvandlas till ett sektväsens kall…

Imâm al-Albânî: Det stämmer.

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: … och det kommer att omvandlas till en Ikhwâniyyah Hizbiyyah i Salafiyyahs skepnad.

Imâm al-Albânî: Jag kallar det för Ikhwâniyyah som har fått Salafiyyahs vaccination.

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Detta misshandlar kallet i helhet. En dag kan exempelvis en Ikhwânî, Tablîghî eller vanlig lekman ute på gatan hata Salafiyyah bara för att han hatar sektväsendet däri. Det kommer att skada kallet i helhet. Jag har personligen sett hur vissa av dem inte praktiserar Sunnah, inte ber i moskéerna, inte klär sig utmed Sunnah och så vidare. Det bevisar att de har antagit Salafiyyah bara för att kunna utropa ett land, få poster i parlamentet, ministeriet och dylikt.