Hizbiyyûn skiljer mellan ´Aqîdah och Manhadj

Fråga: Finns det någon skillnad mellan ´Aqîdah (dogm) och Manhadj (metodiken)?

Svar: Detta hör till Hizbiyyûns innovationer, nämligen att man skiljer mellan metodik och dogm.  Det sägs ”Ahl-us-Sunnahs dogm” och ”Ahl-us-Sunnahs metodik i dogm”. Vilken metodik har Ahl-us-Sunnahs dogm? Deras metodik är att de tar sin dogm från Qur’ânen och Sunnah och bekräftar åt Allâh det som Han har bekräftat åt Sig själv och det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom utan att förvränga, förneka, likna eller jämföra. Detta är deras metodik i trosläran.

Att påstå att man har Salafs metodik eller att ens dogm är Salafs medan metodiken är al-Ikhwân al-Muslimûns, är en osund kategorisering. Det är ett motsägelsefullt och osunt tal.