Hizbiyyûn lär också ut kunskap

Sunnah har spridits och lov och pris tillkommer Allâh. Nu har även al-Ikhwân al-Muslimûn börjat studera Hadîth-terminologi. Dock gör de det bara för att ungdomarna inte skall lämna dem.

´Abdullâh Sa´tar har börjat undervisa ”at-Tahâwiyyah”. Du har satt dig själv i en svår situation. Första kvällen kom många åhörare. Andra kvällen kom mindre. Tredje kvällen kom än mindre. Efter en vecka kom tre personer. Han kan ju inget annat än att citera tidningen Alhayat och BBC. De vill alltså ta tag i ungdomarna så att de inte lämnar dem. Nu säger även de hur de lär trosläran, Hadîth-terminologi och annat. Men när de såg att det inte gagnar återvände de till bluff och lögn.