Hizbiyyûn är Ahl-ul-Bid´a

Abûl-Hasan al-Ma’ribî sade:

”Är alla som besitter Hizbiyyah innovatörer som är uteslutna från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?”

Ja. Hizbiyyah är en innovation i sig. Den som behagas av Hizbiyyah, följer den och stödjer dess anhängare är en innovatör. Allâh befallde det islamiska samfundet att vara ett enda samfund, ty dess Herre är en, dess religion är en och dess profet är en. Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

”Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är er Herre. Dyrka därför Mig!”1

121:92