Hizbiyyûn ansvarar för misären och flyktingvågen

Fråga: Nu har demonstrationernas följder i form av död och skingring blivit uppenbara. Vem ansvarar för allt detta? Ansvarar de som manade till revolter och den arabiska våren för det?

Svar: Ja. Den som manade och lurade dem till det ansvarar för det.