Hizbiyyûn anser att Rabî´ al-Madkhalîs böcker splittrar muslimerna

Fråga: Vad anser ni om dem som lockar från Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs böcker och säger att de är ett skäl till att muslimerna splittras?

Svar: Enligt Hizbiyyûn är allting ett skäl till splittring. På samma sätt kallar de min bok ”al-Makhradj min al-Fitnah” (Utgången från prövningen) för ”al-Madkhal ilâ al-Fitnah” (Ingången till prövningen). Detsamma säger de om boken som en kuwaitier hade skrivit vid namnet ”Waqafât ma´ ’ad-Du´ât faqat’”. Tillika säger de att det inte är tid för att boken skall ges ut nu.