Hizb-ut-Tahrîr är inte Ahl-us-Sunnah – de är Mu´tazilah!

Fråga: När Dr. Yâsîn Ghadhbân talar om Hizb-ut-Tahrîr säger han att deras kall inte lämnar kallet som innehas av de islamiska grupperna som har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära.

Svar: Först och främst råder jag Yâsîn Ghadhbân (Arg) att byta namn, men det är trots allt hans faders namn. Ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ändra fula namn. Likaså rapporterar al-Bukhârî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade upprepande gånger:

”Bli inte arg!”

Dessutom förbjöd han domaren att döma i ilsket tillstånd, vilket al-Bukhârî och Muslim rapporterar.

Förmodligen skrev du din bok i ett ilsket tillstånd. Ilskan tog din syn så att du inte kunde se skillnaden mellan Hizb-ut-Tahrîr, Ahl-us-Sunnah, al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh. Du säger att de alla är Ahl-us-Sunnah. Hizb-ut-Tahrîrs grundare Taqiyy-ud-Dîn an-Nâbulsî blev frågad varför han inte får sina anhängare att memorera Qur’ânen. Hans svar var:

”Jag vill inte att de skall bli eremiter.”

Hans kall är som Mu´tazilahs kall. Det är baserat på lusten och inte på Qur’ânen och Sunnah.