Hittat papper med Qur’ân-vers skall brännas

Fråga: Om man hittar ett papper som en Qur’ân-vers står på, skall man då bränna det eller gräva ner det?

Svar: När ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) befallde att Qur’ânen skulle skrivas ned, befallde han att alla andra Qur’ân-kopior bränns. Den enda kopian som förblev var den ursprungliga. Därför bör man bränna det.