Hittaren, ägaren och hittegodset

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 125-126

Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handen ansvarar för vad den har tagit till dess att den återlämnar det.”1

Den som hittar ett lovligt hittegods måste annonsera det ett helt år. Kommer ingen för att hämta det, behåller hittaren det. Om dess ägare skulle dyka upp och beskriva det rätt, ger hittaren tillbaka det befintliga hittegodset till ägaren. Om hittaren har förstört hittegodset genom användning eller något annat sätt, ska han stå för det. Om hittegodset förstörs under tiden som annonseringen pågår utan slarv eller missbruk, behöver hittaren inte stå för hittegodset eftersom han tillhör de anförtrodda varför hittegodset inte inkluderas till hans egendom – och Allâh vet bättre.

1at-Tirmidhî (1266) som sade att den är god och autentisk, Abû Dâwûd (3561), Ibn Mâdjah (2400) och Ahmad (19582). Svag enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1516).