Hittade skor skall låtas vara

Fråga: Är det tillåtet att ta och använda sig av skorna och sandalerna som ligger kastade i Haram om vi vet att de kommer att brännas varje vecka? Är det tillåtet att behålla hittegodsen från Minâ efter vallfärdens slut?

Svar: Minâ tillhör Haram. Den som hittar ett hittegods där måste offentliggöra det så länge han lever. Han har aldrig rätt att behålla det. Klarar du av det? Antingen klarar du av det eller också låter du någon annan ta det.

Vad beträffar skorna, råder jag er att låta dem vara. Låt dem bränna dem. Det är deras ansvar. De lärda säger att värdefulla hittegods som ägaren hoppas på att återfinna skall låtas vara.