Hittade pengar

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 340

1562 – Jag hörde Ahmad säga:

Om hittegodset utgörs av silvermynt eller guldmynt, ska de annonseras ett helt år. De är som hans andra egendomar.”

Flera gånger hörde jag honom säga det. Jag hörde Ahmad också ge detta utslag och säga:

Om dess ägare dyker upp, betalar han hittegodsets motsvarighet till honom.”