Hittade kläder och pengar

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 71

57 – Jag hörde Ahmad säga:

Om du hittar ett klädesplagg på vägen ska du annonsera det ett helt år. Därefter får du sälja det och skänka dess inkomst i välgörenhet. Och om du hittar silvermynt ska du annonsera dem ett helt år. Därefter får du skänka dem i välgörenhet.”