Hit kommer inga änglar

356 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl (´alayhis-salâm) kom till mig och sade: ”Jag kom till dig igår kväll. Det enda som hindrade mig från komma in i huset som du befann dig i var en skulptur på en man. I huset fanns det skulpturer på draperiet. Befall att skulpturernas huvuden tas bort så att de blir som träd. Befall att draperiet klipps och görs till två kuddar som trycks ned1. Befall att hunden tas ut.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så. Hunden var al-Hasans och al-Husayns valp som låg under deras säng. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han rådde mig så mycket om grannen att jag trodde att han skulle låta honom ärva.”

Rapporterad av Ahmad (2/305) som står för formuleringen, Abû Dâwûd (4158), at-Tirmidhî (2/132) och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (1487) via Yûnus bin Abî Ishâq, från Mudjâhid, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är i enlighet med Muslims villkor och den har autentiserats av at-Tirmidhî och andra…

Lärdomar från hadîthen:

1 – Bilder är förbjudna och hindrar änglarna från komma in i hem. Hadîtherna om deras förbud är så pass kända att de inte behöver nämnas.

2 – Förbudet omfattar bilder i form av skulpturer och andra sorter eftersom Djibrîls (´alayhis-salâm) ord är allmänna:

”Vi går nämligen inte in i hem som det finns skulpturer i.”

Skulpturer är ju bilder, vilket stöds av att skulpturerna på draperiet var ju skugglösa bilder. Det finns ingen skillnad mellan bilderna som är broderier på kläderna, teckningar på pappret och fotografier. Allesammans är bilder och alla handlingar bakom dem är avbildningar. Att skilja mellan teckningar och fotografier i den bemärkelsen att de förstnämnda är förbjudna till skillnad från de andra är exempel på modern ytlighet och en klandervärd livlöshet.

1I en annan formulering står det:

”I huset finns det ett draperi med skulpturer på. Ta bort dess huvuden och gör det till en matta eller kuddar som ni trampar på. Vi går nämligen inte in i hem som det finns skulpturer i.”