Hinner inte läsa i bönen för att han inte hörde imamen

Fråga: En person slöt sig till bönen i första Rak´ah. När imamen satt ned i första Tashahhud gjorde även personen det. Men när imamen gick upp i tredje Rak´ah hörde han inte honom förrän han var i Rukû´. Följaktligen gick han upp direkt och gick ned i Rukû´. Vad är domen för hans bön?

Svar: Hans bön är giltig. Hans försening är på grund av en ursäkt; han hörde inte imamen. Så länge han hann med Rukû´ så behöver han inte stå och läsa eftersom han är ursäktad.