Hinner inte läsa al-Fâtihah förrän imamen går ned i Rukû´

Fråga: Jag hann sluta mig till imamen efter al-Fâtihah varför jag inte klarade av att läsa hela.

Svar: Om du inte hinner läsa al-Fâtihah är du inte heller skyldig att göra det. Om du sluter dig till bönen när imamen är i Rukû´ så skall du veta att tiden för al-Fâtihah har gått ut. Går ned i Rukû´ med honom; din Rak´ah gills.