Hinner inte kompensera missade dagar på grund av amning

Fråga: En kvinna avbröt fastan på grund av barnsäng. Till följd av amning har hon inte kunnat kompensera dagarna innan nästa Ramadhân. Vad är hon ålagd att göra?

Svar: Hon måste kompensera de missade dagarna om än efter nästa Ramadhân. Kompensationen mellan fjolårets Ramadhân och nästkommande Ramadhân har nämligen uteblivit skäligt. Om hon inte besväras av att fasta då och då på vintern måste hon göra det ehuru hon ammar. Hon får måna om att kompensera de dagarna innan nästa Ramadhân infaller. Klarar hon inte av det får hon skjuta upp på kompensationen till nästa Ramadhân.