Hinner inte bada innan gryning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/634-635)

860 – Jag läste för min fader:

En kvinnas månadsperiod upphör innan gryningen i Ramadhân, men hon hinner inte bada förrän gryningen. Måste hon fasta den dagen?”

Han svarade:

Ja, hon måste fasta den dagen. Och om hon blir ren under dagen, befaller jag henne att fasta resten av dagen för att sedermera ta igen den.”

Han sade:

Om hon blir ren efter gryningen, räknas inte den dagen. Trots det måste hon fasta den och ta igen den efteråt.”