Himmelsvägarna upp till Allâh

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”… från Allâh till vilken många vägar leder upp. Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”1

Det finns två åsikter om ordetذِي الْمَعَارِجِ:

1 – Ibn ´Abbâs sade att det betyder himlar. Mudjâhid sade att det betyder änglarnas himmelsvägar. Ibn Qutaybah sade:

”Grunden tillالْمَعَارِجِ är trappor och används i samband med uppgång.”

al-Farrâ’ sade:

”I och med att änglarna stiger upp till Honom beskrev Han sig själv på det viset.”

al-Khattâbî sade:

الْمَعَارِج betyder trappor, det vill säga en väg uppåt. Till Honom stiger slavarnas handlingar och de troendes själar.”

2 – Gåvor och ynnest. Den åsikten har Qatâdah.

Han (´azza wa djall) sade:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp…”

Det finns två åsikter om anden:

1 – Djibrîl. Den åsikten delar majoriteten.

2 – Den dödes själ. Den åsikten har Qubaysah bin Dhu’ayb.

Han (´azza wa djall) sade:

إِلَيْهِ

”Till Honom…”

Det vill säga till Allâh (ta´âlâ).”

170:3-4