Himlen bevisar Allâhs existens och egenskaper

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ

”Vid natthimlen, smyckad med stjärnbilder!”1

Allâh svor vid himlen, smyckad med stjärnbilder i vilka solen och månen finns. De har tolkats som stjärnor, stjärntyper och väldiga slott. Alla är de bevis för Allâhs förmåga och enhet. Himlen är rund och är likadan på alla håll. Formen är rund. Ingen sida framgår längre än annan. Den är likadan på alla håll. Att alla dessa stjärnor med sina olika typer, utseenden och styrkor finns i denna runda form bevisar att det är omöjligt att de existerar utan en Skapare. Likaså bevisar de att det är omöjligt att Skaparen inte är kapabel, kunnig, villig, levande, vis och frånskild från Sin skapelse. Detta och liknande fall river ateisternas och filosofernas principer om att skapelsen saknar en Herre som besitter förmåga och är frånskild från Sin skapelse, gör vad Han vill, känner till skapelsens detaljer, är vis och upprätthåller dess ordning.

Himlens stjärnbilder är dess omloppsbanor och ett av Hans (subhânah) största tecken. Därför svor Han vid dem.